کتاب یادداشت هایی درباره ی کافکا

اثر تئودور آدورنو از انتشارات آگاه - مترجم: سعید رضوانی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

کافکا را شاید تاکنون هیچ‌کس به گستردگی آدورنو تفسیر نکرده باشد. فارغ از آن‌که تا چه اندازه با گفته‌های او درباره نویسنده نامور آلمانی‌زبان موافق باشیم، وسعت پهنه‌ای که وی در آن، معنا و تا حدودی صورت آثار کافکا را شرح می‌دهد، تحسینن‌برانگیز است. تصویری که «یادداشت‌هایی دربارهٔ کافکا» در مجموع از خالق محاکمه و قصر می‌سازد، متشکّل است از قطعاتی پرشمار که هر یک وجهی از هنر و اندیشه‌ی وی را بازتاب می‌دهد و او را با شخصیت یا مکتبی مرتبط می‌کند. مشکل بتوان خوانندهٔ صاحب‌نظری جست که برای همهٔ این قطعات اصالت قائل باشد، امّا کثرت آن‌ها یحتمل نزد هیچ‌یک از شارحان و مفسّران کافکا یافت نشود. همین نکته از اسباب شهرت و اهمّیت کم‌نظیر متن حاضر در تاریخ نقد کافکاست.


خرید کتاب یادداشت هایی درباره ی کافکا
جستجوی کتاب یادداشت هایی درباره ی کافکا در گودریدز

معرفی کتاب یادداشت هایی درباره ی کافکا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب یادداشت هایی درباره ی کافکا


 کتاب کی میدونه که کیه؟
 کتاب تکنولوژی و مهندسی فکر
 کتاب کتاب کوچک آرامش
 کتاب دگرگونی بزرگ
 کتاب انتخاب مسئولانه
 کتاب جهان بشر