کتاب پایان دموکراسی

اثر دیوید رانسیمن از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: حسین پیران-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

هرگاه که دموکراسیِ دیگری در سراشیبی سقوط می‌افتد، می‌خواهیم بدانیم آیا هشداری است به سرنوشت احتمالیِ دموکراسیِ ما؟ هر وقت که جان مردم از یک سیاست‌مدار به لب می‌رسد، راهی هست تا سیاست‌مداری دیگر را به جای او انتخاب کنند. رهبرانِ مخوف یا چنان‌که در چین می‌گفتند «امپراتوران بد» ممکن است بی سر و صدا سر به نیست شوند.احزاب سیاسیِ در حال احتضار، سرانجام به گورستان تاریخ سپرده می‌شوند. اگر دموکراسی واقعاً مغفول بماند یا تضعیف شود، بعید نیست که یک «امپراتور بد» آهسته در نهادهای آن بخزد و جا خوش کند، طوری که دیگر نتوان از دستش خلاص شد.


خرید کتاب پایان دموکراسی
جستجوی کتاب پایان دموکراسی در گودریدز

معرفی کتاب پایان دموکراسی از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب پایان دموکراسی


 کتاب وسایل بی هدف
 کتاب کین
 کتاب فلسفه فشن
 کتاب زندگی نامه من
 کتاب تئاتر و همزادش
 کتاب بیماری