کتاب مانیفست فلسفه 1 و 2

اثر آلن بدیو از انتشارات دیبایه - مترجم: علی فردوسی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

"..An excellent introduction to the work of one of the most important philosophers writing today, Manifesto for Philosophy will undoubtedly quicken the discourse that has become too comfortable with its own death."--Joan Copjec, author of Read My Desire: Lacan against the Historicists


خرید کتاب مانیفست فلسفه 1 و 2
جستجوی کتاب مانیفست فلسفه 1 و 2 در گودریدز

معرفی کتاب مانیفست فلسفه 1 و 2 از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مانیفست فلسفه 1 و 2


 کتاب فلسفه قاره ای قرن بیستم
 کتاب چگونه خدا را بشناسیم
 کتاب نام گذاری بر بی نهایت ها
 کتاب درس هایی از جامعه شناسی پی یر بوردیو
 کتاب اطاعت از اتوریته
 کتاب ژن خودخواه