کتاب فیل

اثر برتولت برشت از انتشارات مشکی - مترجم: علی عبداللهی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

Von 1935 bis in die fünfziger Jahre hinein schrieb Bertolt Brecht die Geschichten vom Herrn Keuner. Sie zeigen den Autor als einen Meister der kurzen Prosa, als Meister klarer sachlicher Formen und einer aggressiven, sozialen Kritik.


خرید کتاب فیل
جستجوی کتاب فیل در گودریدز

معرفی کتاب فیل از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب فیل


 کتاب مغز یک صفحه نمایش است
 کتاب نظریه های شخصیت
 کتاب ناخودآگاه زیبا شناختی
 کتاب تمدن و ملالت های آن
 کتاب تفکر انتقادی
 کتاب چگونه کمتر نگران پول باشیم