کتاب فلسفه اخلاق

اثر جیمز ریچلز از انتشارات حکمت - مترجم: آرش اخگری-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

اخلاق در معنایی حداقلی عبارت است از تلاش برای قراردادن رفتار خود تحت هدایت عقل یعنی کاری را انجام دهیم که مناسب ترین دلایل برای آن وجود داد..... این کتاب با مبنا قرار دادن این تعریف از اخلاق می کوشد ما را به درکی نظام مند از ماهیت اخلاق و آنچه اخلاق از ما می طلبد برساند
-------------------------
دو واحد اخلاق اسلامی در ترم تابستانی داشتم خوشبختانه استاد جوان و خوش ذوقی داشتیم و به من این فرستاد را داد که در کلاس با معرفی کتاب ها و تئوری های علم و فلسفه اخلاق و اخلاق مدرن را معرفی کنم و عملا کتاب معرفی شده به عنوان اخلاق اسلامی را به چالش بکشم و تجربه خوبی به ویژه با دانشجویان کلاس داشتم به تدریج کتاب هائی را برای این کار خواندم یا ورق زدم و باعث شد که کتابخانه ام چند کتاب اخلاق هم داشته باشد معرفی می کنم


خرید کتاب فلسفه اخلاق
جستجوی کتاب فلسفه اخلاق در گودریدز

معرفی کتاب فلسفه اخلاق از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فلسفه اخلاق


 کتاب خودنمایی با اخلاق
 کتاب اختراع بازار
 کتاب سرگذشت انسان
 کتاب تم هایی از فلسفه ابن سینا
 کتاب تاریخ و آخرت شناسی
 کتاب ایمان و معرفت