کتاب دو رساله حکومت

اثر جان لاک از انتشارات نگاه معاصر - مترجم: فرشاد شریعت-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

John Lockes Two Treatises of Government, originally published anonymously, is a work of political philosophy that begins by attacking patriarchalism, specifically that of Robert Filmers Patriarcha. Having aptly refuted patriarchalism, Locke moves on to outline an ideal theory of politics and society that responds to the political theory of Thomas Hobbes, another contemporary. Both Hobbes and Locke agree that the state of nature is one of chaos and competition; Locke moves on to outline the way in which we bring order to this state of nature through certain nature rights and contracts to each other. These essays form the body of work that contributed to Lockes status as a figure ahead among political theorists.


خرید کتاب دو رساله حکومت
جستجوی کتاب دو رساله حکومت در گودریدز

معرفی کتاب دو رساله حکومت از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب دو رساله حکومت


 کتاب تمدن و ملالت های آن
 کتاب شاه کلید موفقیت
 کتاب زیبایی شناسی
 کتاب زهیر
 کتاب تاریخ فلسفه اسلامی از آغاز تا امروز
 کتاب راهنمای فلسفی زیستن