کتاب در باب تاریخ اندیشه

اثر میشل فوکو از انتشارات فرهنگ جاوید - مترجم: محسن حسنی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

كتاب حاضر دعوت به جهان انديشه دو فيلسوف و جامعه شناس نام آور معاصري است كه همه چيز اعم از سن، شرح حال و تعهدات اجتماعي و سياسي شان آنان را از يكديگر متمايز ساخته است.
تقارن چاپ دو كتابي كه امروزه در حوزه خود كلاسيك محسوب مي شوند يعني مراحل اساسي سير انديشه در جامعه شناسي رمون آرون و كلمه ها و چيز هاي ميشل فوكو بهانه اي شد تا اين دو متفكر بنيان هاي فكري يكديگر را به بحث بگذارند


خرید کتاب در باب تاریخ اندیشه
جستجوی کتاب در باب تاریخ اندیشه در گودریدز

معرفی کتاب در باب تاریخ اندیشه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب در باب تاریخ اندیشه


 کتاب اعتراف من
 کتاب علم و دین در جامعه
 کتاب محاکمه سقراط
 کتاب ایران روح یک جهان بی روح
 کتاب درآمدی کوتاه به ذهن
 کتاب تاریخ فلسفه (جلد اول)