کتاب اختراع بازار

اثر لیزا هرتسک از انتشارات ترجمان - مترجم: مصطفی زالی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی
خرید کتاب اختراع بازار
جستجوی کتاب اختراع بازار در گودریدز

معرفی کتاب اختراع بازار از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب اختراع بازار


 کتاب هنر ، شناخت و ارزش
 کتاب هنر، شناخت و ارزش
 کتاب ماکیاول دیپلمات
 کتاب پرتره خاطرات
 کتاب ای چینگ
 کتاب معنا در تئاتر