کتاب یک مردم شناس در مترو

اثر مارک اوژه از انتشارات علمی و فرهنگی - مترجم: سپیده پارساپژوه-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

یک مردم شناس در مترو، اثری مردم شناسانه نیست. نوشته ای ادبی است که از قلم یک مردم شناس و از پس تجربه طولانی مردم شناختی با نگاهی شاعرانه به پدیده مترو در شهر خود، پاریس تراوش کرده است. در این نوشته با نگاه او همراه می شویم و مترو پاریسی را از مکانی به مکان دیگر و از زمانی به زمان دیگر با گذر از هجوم افکار مختلفی که نویسنده را در پیچ و خم مشاهدات، خاطرات و برداشت هایش در مترو در بر می گیرند، طی می کنیم. این کتاب چند ویژگی منحصر به فرد دارد؛ نخست اینکه درکی جامع از فضا و زمانِ زندگی پاریسی به مخاطب می دهد، دوم اینکه در این فضا_زمان جایگاه بزرگی را که مترو اشغال می کند، در می یابیم، سوم اینکه این نوشته الهام بخش نوعی مشاهده و نگارش آزاد از فضاهای شهری با دیدگاه مردم شناسانه است


خرید کتاب یک مردم شناس در مترو
جستجوی کتاب یک مردم شناس در مترو در گودریدز

معرفی کتاب یک مردم شناس در مترو از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب یک مردم شناس در مترو


 کتاب نظم زمان
 کتاب تفکر انتقادی
 کتاب شرق شناسی
 کتاب به صحنه بردن فلسفه
 کتاب گابریل مارسل
 کتاب علم و دین در جامعه