کتاب گفتار در بندگی خودخواسته

اثر اتیین دولابوئسی از انتشارات گمان - مترجم: لاله قدکپور-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

‏«اما پزشکان به‌درستی اندرز می‌دهند که بر زخم‌های درمان‌ناپذیر مرهم ننهیم و سنجیده نیست که بخواهم مردم را تکان دهم، زیرا دیری است که از هوش رفته‌اند و همین که دیگر از دردِ خود آگاه نیستند نشان می‌دهد که بیماری‌شان کشنده است. پس بیایید کندوکاو کنیم و ببینیم آیا می‌توان پی‌ برد چگونه این میلِ کهنه به بندگی چنین ژرف ریشه دوانده است که اکنون دیگر عشق به آزادی چندان هم طبیعی نمی‌نماید.»‏


خرید کتاب گفتار در بندگی خودخواسته
جستجوی کتاب گفتار در بندگی خودخواسته در گودریدز

معرفی کتاب گفتار در بندگی خودخواسته از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب گفتار در بندگی خودخواسته


 کتاب اقتصاد خیر و شر
 کتاب درس های نیچه برای زندگی
 کتاب مهمان ناخوانده
 کتاب فوکو و ادبیات داستانی
 کتاب مارکسیسم و نقد ادبی
 کتاب جامعه سالم