کتاب ژیل دلوز

اثر ایگور کرتولیکا از انتشارات نشر ثالث - مترجم: مهرگان نظامی زاده-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

سرگرد مکث کرد و سپس عکس کوچکی را از لابلای محنویات کیفش بیرون کشید. به دقت به آن نگریست و گفت:«میل دارید عکس یک قاتل را ببینید؟» سرگرد داشت عکس را به دست خانم مارپل می داد که یکباره حرکت دستش متوقف شد. انگار خشکش زده بود. بیش از پیش به قورباغه ای چاق و چله شباهت پیدا کرده بود. به ظاهر سرگرد پال گریو از بالای شانه راست خانم مارپل شیئی یا شخصی را دیده و ماتش برده بود; دقیقا به همان جهتی نگاه می کرد که صدای نزدیک شدن قدم ها از آن سو به گوش می رسید. «این غیر ممکن است. منظورم...» سرگرد با عجله همه چیز را در کیفش چپاند و آن را در جیبش گذاشت


خرید کتاب ژیل دلوز
جستجوی کتاب ژیل دلوز در گودریدز

معرفی کتاب ژیل دلوز از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ژیل دلوز


 کتاب درباره روح
 کتاب تحلیل ذهن
 کتاب این یک چپق نیست
 کتاب تقلای اروس
 کتاب انقلاب امید
 کتاب غروب بتان