کتاب چرخدنده

اثر ژان پل سارتر از انتشارات روشنگران و مطالعات زنان - مترجم: روشنک داریوش-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

Script for theatre about a counter-revolution.


خرید کتاب چرخدنده
جستجوی کتاب چرخدنده در گودریدز

معرفی کتاب چرخدنده از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب چرخدنده


 کتاب شهریار
 کتاب مواجهه ماکیاولی و اسپینوزا
 کتاب عمل عاشقانه
 کتاب ارض ملکوت
 کتاب اراده به دانستن
 کتاب فلسفه تنهایی