کتاب هنر جنگ

اثر سان تزو از انتشارات سیته - مترجم: محمود حمید خانی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

Twenty-Five Hundred years ago, Sun Tzu wrote this classic book of military strategy based on Chinese warfare and military thought. Since that time, all levels of military have used the teaching on Sun Tzu to warfare and cilivzation have adapted these teachings for use in politics, business and everyday life. The Art of War is a book which should be used to gain advantage of opponents in the boardroom and battlefield alike.


خرید کتاب هنر جنگ
جستجوی کتاب هنر جنگ در گودریدز

معرفی کتاب هنر جنگ از نگاه کاربران
‎دوستانِ گرانقدر، این کتاب قرن هاست که به عنوان یکی از برترین کتبِ ادبیاتِ نظامی، موردِ بررسی قرار گرفته است و صدها هزار سرباز و مورخِ چینی و ژاپنی به این کتاب که در میانِ آثارِ کلاسیکِ هنرِ جنگ، نخستین اثر محسوب میشود، توجه تمام داشته اند
‎از دیدگاهِ «سون تزو»، جنگ برایِ هر دولتی واجدِ شرایطِ حیاتی است، بنابراین مطالعه و تحلیلِ آن ضرورت دارد... او کوشیده تا راهبری عملیاتی نظامی و جنگی را بر بنیادی عقلانی استوار سازد و هدفش استفادهٔ سردارانی میباشد که خردمندانه در پیِ جنگی پیروزمندانه میباشند... به اعتقادِ «سون تزو»، فرماندهان و سردارانِ زبردست، باید بتوانند با استراتژی مناسب، لشکر دشمن را بدون درگیری نظامی، تسلیم کنند و شهرها را بدون محاصره تصرف نمایند و دولت ها را بدونِ ریخته شدنِ خون واژگون سازند
‎در این کتابِ ارزشمند، تأکید شده که جنگ و خونریزی درست نیست، ولی چنانچه انجام شود، در این کتاب از هر نظر راهکارهایی عقلانی ارائه داده تا بتوان بر دشمن یا دشمنانِ پیش رو، پیروز گشت
‎عزیزانم، این کتاب به طور کلی از 18 فصل تشکیل شده است که در هر فصل به برخی از استراتژی های جنگی همراه با نظریاتِ فرماندهانِ معروف، اشاره شده است
‎و به نظرِ من بهترین و جذاب ترین فصل هایِ این کتاب مربوط میشود به : استراتژی تهاجمی- زمین و انواعِ نه گانهٔ زمینِ کارزار و نبرد- استفاده از مأموران مخفی یا همان جاسوس- ارزیابی وضعیت و نقاط ضعف و قوّت
*******************************************
‎در زیر برخی از جملات و نوشته های این کتاب را از فصل هایِ گوناگون، به انتخاب برایِ شما بزرگواران مینویسم
-------------------------------------------------------------------
‎در جنگ بهترین سیاست این است که دولت صحیح و سالم تصرف شود. بدترین کار از میان بردن و انهدامِ دولت است... نباید بین سربازها آدمکشی را تشویق و به آنها انگیزهٔ کشتار و تجاوز بدهید
-------------------------------------------------------------------
‎چنانچه با مردم با مهربانی و عدل و انصاف رفتار شود، ارتش دارایِ روحیهٔ همبستگی میشود و به دلیل سرخوش بودن و غلبه بر دشواری ها، خطر مرگ را فراموش میکنند
-------------------------------------------------------------------
‎در زمانِ جنگ، در بامدادان انسان احساس شور و هیجان میکند و در طول روز وقت به کندی سپری میشود و در شب سربازان دلتنگ هستند و افکار سپاهیان متوجهٔ سرزمین و کشورشان میشود... از اینرو فرماندهانِ باهوش و کاربلد، در هنگامی که دشمن پرشور و هیجان است، از نبرد با آنها پرهیز میکنند و هنگامی که آنها سست شده اند و دلشان هوایِ سرزمین و وطن را کرده است، به آنها حمله میکنند ... معنیِ در اختیار قرار داشتنِ عاملِ روحیه، در جنگ، همین است
-------------------------------------------------------------------
‎سربازان فرماندهٔ خوب را، هم دوست دارند و هم از او میترسند و حساب میبرند
‎فرمانده اگر دشمن را بشناسد و خودشان را هم بشناسد، پیروزیش در معرضِ تهدید نخواهد بود.. و اگر زمین و شرایطِ جوی را نیز بخوبی بشناسد، پیروزیشان کامل خواهد بود
-------------------------------------------------------------------
‎فرمانده در جنگ باید به پنج نکته توجه کند: فرماندهی - آمادگی - تصمیم - حزم و تدبیر - میانه روی
‎فرماندهی مستلزم آن است که وی امر و قدرتِ خود را هم بر تعداد زیاد و هم بر تعدادِ کمِ سربازان، اعمال نماید
‎آمادگی متضمنِ این است که به هنگامِ عبور از دروازه ها، فرمانده طوری عمل کند که گویی دشمن را می بیند
‎تصمیم، مستلزم این است که وقتی به دشمن نزدیک می شود، در اندیشهٔ زندگی نباشد
‎حزم و تدبیر متضمن این است که چنانچه به پیروزی های زیادی هم نائل آماده باشد، طوری عمل کند که گویی، هم اکنون برایِ اولین بار است که می جنگد
‎میانه روی مستلزم این است که از مقررات و دستورها سو استفاده نکند و طوری عمل نماید که این امور برایِ سربازان آزار دهنده نباشد
‎چنانچه فرمانده در پیش روی و یا عقب نشینی مردد باشد، سربازان به وی اعتماد نمیکنند و به طور حتم کارش به شکست و فرار میکشد
-------------------------------------------------------------------
‎از من میپرسید چگونه میتوان بر دشمنی که از نظمِ کامل برخوردار و آمادهٔ حمله است، پیروز شویم و چگونه بر آنها غلبه کنیم؟!؟ پاسخ میدهم: به چیزی که دشمن بدان دلبسته است مستولی شوید، آنچه می خواهید بر سرش خواهید آورد ... سرعت و چالاکی، جوهرهٔ جنگ است
---------------------------------------------–---------------------
‎صحنهٔ جنگ و عرصهٔ کارزار، کشوری است با اجسادِ ایستاده ... کسانی که تصمیم به مُردن گرفته اند، ممکن است زنده بمانند. ولی آنها که امیدوار هستند که زنده از نبرد بگریزند، بی شک کشته خواهند شد
-------------------------------------------------------------------
‎دوستانِ خردگرا و عزیزانم، جنگیدن و دفاع کردن تنها برایِ سرزمین است که ارزش دارد و باید با جان و دل برایِ میهن جنگید... اما هیچ وقت جنگِ بی ارزش برایِ دین و یا همان جهاد را با دفاع از سرزمین و آب و خاکِ مادری اشتباه نگیرید. بارها گفته ام که شهادت و جنگیدن و کشتن انسانها برایِ رفتن به بهشت، ابلهانه ترین و بیخردانه ترین کارِ ممکن است

‎امیدوارم این ریویو برایِ فرزندانِ سرزمینم مفید بوده باشه
‎«پیروز باشید و ایرانی»

مشاهده لینک اصلی
2500 سال پیش مردی به نام “سان تزو” تصمیم میگیرد تمام تعالیم جنگی اش را مکتوب کند. او کتابی مینویسد و به پادشاه وقت پیشکش میکند و نام اش را “هنر جنگ” مینامد و این کتاب تبدیل به کتاب شماره یک تاریخی در حوزه جنگاوری دنیا میشود که حتی در حوزه موفقیت, کسب و کار و تجارت نیز بسط داده میشود…
کتاب هنر جنگ یک کتاب کوچک و ساده با 13 فصل است. در هر فصلی استراتژی و تاکتیک های جنگی گنجانده شده است که باید فرمانده نیروی زمینی از آن پیروی کند تا بر دشمن پیروز شود. این کتاب برای اولین بار از چینی به فرانسوی ترجمه شد و سپس توجه فرماندهان انگلیسی را جلب کرد و در سال 1905 به انگلیسی نیز ترجمه شد.
سان تزو معتقد بود جنگ باعث ضرر اقتصادی میشود و حد الامکان نباید وارد جنگ شد مگر برای پیروزی و به گفته خودش
” پادشاهی که در 100 جنگ 100 بار پیروز شده کاری مضحک انجام داده. هر فرماندهی باید قبل ازینکه دشمن برایش تهدیدی به حساب بیاید نابودش کند… ”
این کتاب حاوی استراتژی هایی برای پیروزی است؛ پیروزی در هر جایی.
پیروزی فقط مختص به جنگ های انسانی نیست. در هر عرصه ای از زندگی باید پیروز باشیم؛ زندگی, ورزش, درس ,تجارت و … این کتاب اصول پیروزی را می آموزد

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب هنر جنگ


 کتاب هنر همچون درمان
 کتاب مه-تی
 کتاب چهار اثر از فلورانس اسکاول شین
 کتاب لازاروس خندید
 کتاب لذات فلسفه
 کتاب آنچه با پول نمی توان خرید