کتاب نمادپردازی امر قدسی و هنرها

اثر میرچا الیاده از انتشارات نیلوفر - مترجم: مانی صالحی علامه-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

نمادپردازی، امر قدسی، و هنرها مجموعه‌ای از مقالات میرچا الیاده است در بررسی پیوند و مناسبات مشترک میان دین و هنرها. این مقالات انعکاس‌دهنده‌ی تایید الیاده از "...احتمال برانگیخته شدن احساسات دینی به واسطه‌ی تصویر و نماد" است. برای الیاده پیشینه‌ی تاریخ دینی در نمادها و تصاویر و صور خیال هنرها زنده می‌ماند.
این مجموعه با بررسی ادراک و شناخت الیاده از نماد آغاز می‌شود و با کتابشناسی گزیده‌ای از مقالات انتقادی پایان می‌یابد که آثار تخیلی و نقد هنری الیاده و ارتباط‌شان (یا عدم ارتباط‌شان) با جهان علمی او را تحلیل و بررسی می‌کنند. (متن پشت جلد کتاب)


خرید کتاب نمادپردازی امر قدسی و هنرها
جستجوی کتاب نمادپردازی امر قدسی و هنرها در گودریدز

معرفی کتاب نمادپردازی امر قدسی و هنرها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نمادپردازی امر قدسی و هنرها


 کتاب راه بردگی
 کتاب از حق به شهر تا شهرهای شورشی
 کتاب در باب تاریخ اندیشه
 کتاب در آسمان
 کتاب طالع متولدین خرداد
 کتاب فایده گرایی