کتاب نقد عقل عربی، تکوین عقل عربی

اثر محمدعابد الجابری از انتشارات نسل آفتاب - مترجم: محمد آل مهدی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

الجابری، نقد عقل عربی را سرلوحه‌ی کارهای خویش قرار داد زیرا معتقد بود که تنها با نقد عقل عربی می‌توان به شالوده‌ی معرفتی خوانشی دست یازید که هم در فهم و نقد میراث، علمی و کارساز باشد و هم او را به روش و شیوه‌ای برساند که عقل عربی به یاری آن بتواند گره از مشکلات فروبسته‌ی خود بازگشاید. او در این کتاب پس از توضیح کوتاهی در مورد اصطلاح عقل عربی، به بیان تفکیک دو مفهوم عقل از نظر لالاند، فیلسوف فرانسوی می‌پردازد و آن‌گاه مفهوم عقل را نزد اعراب و یونانیان و اروپاییان مقایسه می‌کند، زیرا به اعتقاد او «سه فرهنگ یونانی و عربی و اروپایی نوین، نه تنها تولید علم کردند بلکه همچنین نظریه‌هایی در مورد علم داشتند و نه تنها با عقل اندیشیدند بلکه به اندیشیدن در مورد عقل پرداختند.»ا


خرید کتاب نقد عقل عربی، تکوین عقل عربی
جستجوی کتاب نقد عقل عربی، تکوین عقل عربی در گودریدز

معرفی کتاب نقد عقل عربی، تکوین عقل عربی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب نقد عقل عربی، تکوین عقل عربی


 کتاب تاریخ فلسفه قرن نوزدهم
 کتاب سیدعلی محمد شیرازی (باب)
 کتاب روش شناسی نظریه های جدید در سیاست
 کتاب دوره مختصر منطق صوری
 کتاب رباعیات خیام و سویه ی تمثیلی تجدد
 کتاب چگونه آزاد باشیم؟