کتاب میدان نقطه صفر

اثر لین مک تاگارت از انتشارات کتاب فانوس - مترجم: محمدعلی جعفری-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

آیا تله‌پاتی و پدیده‌های فراروانی واقعیت دارد؟ آیا توجیه علمی برای شیوه‌های پزشکی جانشین از قبیل هومیوپاتی و طب سوزنیوجود دارد؟ ماهیت حافظه و آگاهی چیست؟ آیا آگاهی انسان جایی در سلول‌های خاکستری مغز او خان ه کرده است یا جدای از حیات مادی او دارای حیاتی مستقل است؟ دربارة این پرسش دیرین فلسفة ذهن که آیا ذهن و بدن یک کل یکپارچه‌اند یا از یکدیگر جدا و مستقل چه می‌توان گفت؟ آیا نیایش دربارة بیماران لاعلاج اثرگذار است؟ شاید علم مدرن راهی برای پژوهش دربارة گفته‌های شگفت‌انگیز اسطوره‌ها و مذاهب پیدا کرده باشد. «میدان نقطه صفر» دریچه‌ای است که ما را ب هزارتوی این جهان پر از راز و شگفتی هدایت می‌کند.


خرید کتاب میدان نقطه صفر
جستجوی کتاب میدان نقطه صفر در گودریدز

معرفی کتاب میدان نقطه صفر از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب میدان نقطه صفر


 کتاب جهان باز
 کتاب پس از پایان تاریخ
 کتاب تاریخ اندیشه های فلسفی
 کتاب فیل اوندو
 کتاب محظوظ تا سر حد مرگ
 کتاب جنبش های مدرن فلسفه اروپایی