کتاب مغزتان را دوباره سیم کشی کنید

اثر جان بی . آردن از انتشارات ققنوس - مترجم: ابراهیم شایان-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

ایجاد تغییر در مغز البته کار ساده‌ای نیست ولی حتی قبول امکان چنین تغییری خود قدمی بزرگ است که از آگاهی‌های موجود در این کتاب حاصل می‌شود

با خواندن این کتاب پی خواهید برد که:
چه تغییرات عمده‌ای در زمینه علم اعصاب رخ داده است.
بخشی از مغزتان به نام آمیگدال می‌تواند بدون هیچ ضرورتی ترس ایجاد کند. چگونه این بخش از مغز را آرام کنید تا بتوانید با جرئت با زندگی روبه‌رو شوید و به آن طراوت بخشید.
چگونه مثبت بمانید و با خوش‌بینی از زندگی‌تان لذت ببرید.
چگونه به بهترین وجه، مهارت‌های حافظه‌ای‌تان را به کار گیرید.
چگونه می‌توانید ارتباطات مغزی‌ای پدید آورید که در شما عادات پسندیده پدید آورند و از عادات ناپسند مصونتان دارند.
چگونه روابط خود را توسعه دهید و آن را سرزنده کنید.


خرید کتاب مغزتان را دوباره سیم کشی کنید
جستجوی کتاب مغزتان را دوباره سیم کشی کنید در گودریدز

معرفی کتاب مغزتان را دوباره سیم کشی کنید از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب مغزتان را دوباره سیم کشی کنید


 کتاب تمدن و ملالت های آن
 کتاب خاستگاه هرمنوتیک خود
 کتاب الفبای ناممکن ها
 کتاب نامه های طلایی
 کتاب مصلوب
 کتاب تائوت چینگ