کتاب قلمرو تازه علوم شناختی

اثر جرج لاکوف از انتشارات آگاه - مترجم: جهانشاه میرزابیگی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی
خرید کتاب قلمرو تازه علوم شناختی
جستجوی کتاب قلمرو تازه علوم شناختی در گودریدز

معرفی کتاب قلمرو تازه علوم شناختی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب قلمرو تازه علوم شناختی


 کتاب کی میدونه که کیه؟
 کتاب تکنولوژی و مهندسی فکر
 کتاب کتاب کوچک آرامش
 کتاب دگرگونی بزرگ
 کتاب انتخاب مسئولانه
 کتاب جهان بشر