کتاب فلسفه عشق

اثر اروینگ سینگر از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: میثم محمدامینی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

رمانتیسم در بسیاری موارد خصومتی ابتدایی میان مرد و زن را پیش‌فرض تلقی می‌کند. این خصومت را گرایشی عمیقاً فطری می‌داند ناشی از این واقعیت که جنس زن و مرد، به واسطۀ طراحی متفاوتی که دارند، جهان را به طور یکسان نمی‌بینند. در نتیجه هریک جنس مخالف را طبیعتاً به دیدۀ شک و بدبینی می‌نگرد و در حالت جنگ دائم با آن قرار دارد…برای بئاتریس و بندیک نیز همین‌طور است. آن‌ها از ابتدا با هم دشمن هستند و یکدیگر را مسخره می‌کنند، اما بعد تصادف عجیبی که شکسپیر به شکلی مصنوعی اما استادانه در داستان خود‌ترتیب می‌دهد سبب می‌شود که آن‌ها بر این دشمنی اولیه غلبه کنند. پس از این ماجرا، آن دو که حالا یک تن هستند می‌توانند به دوستان خود کمک کنند.

اروینگ سینگر استاد فلسفۀ دانشگاه ام‌آی‌تی در فلسفۀ عشق با سیری مختصر در تاریخ اندیشه‌ها به شکل‌گیری برداشت کنونی ما از مفهوم عشق و جنبه‌های گونه‌گون آن می‌پردازد.

سبک نگارش کتاب بسیار جذاب است – چنان‌که گویی استادی دانا در کنار آتش بخاری با اندیشیدن به افکار سراسر عمرش نکته‌هایی را برایتان بازگو می‌کند.

رابرت سکات ستوارت، مجلۀ نقد فلسفه


خرید کتاب فلسفه عشق
جستجوی کتاب فلسفه عشق در گودریدز

معرفی کتاب فلسفه عشق از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فلسفه عشق


 کتاب آشنایی با آکویناس
 کتاب پرسپکتیو به منزله ی صورت سمبلیک
 کتاب جمهور
 کتاب راهنمای تفکر نقادانه
 کتاب فضا، تفاوت، زندگی روزمره؛ خوانش هانری لوفور
 کتاب نظم و زوال سیاسی