کتاب فلسفه برای مبارزان

اثر آلن بدیو از انتشارات نشر نی - مترجم: فواد حبیبی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

می‌توانیم مدعی شویم که آنچه هویت فلسفه را تعیین می‌کند نه قواعد یک گفتار، بلکه تکینگی یک کنش است. همان کنشی که دشمنان سقراط آن را «فاسدکردن جوانان» نام نهادند؛ و همان‌گونه که می‌دانیم، این است دلیل محکومیت سقراط به مرگ. معهذا، «فاسدکردن جوانان» نامی درخور برای نامیدن کنش فلسفی است؛ به شرطی که معنای «فساد» را به‌خوبی دریابیم. فاسدکردن در این‌جا به معنای آموزش امکانِ دستِ رد زدن بر سینهٔ اطاعت کورکورانه از باورهای تثبیت‌شدهٔ موجود است.


خرید کتاب فلسفه برای مبارزان
جستجوی کتاب فلسفه برای مبارزان در گودریدز

معرفی کتاب فلسفه برای مبارزان از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب فلسفه برای مبارزان


 کتاب ایران روح یک جهان بی روح
 کتاب هنر رفتار با زنان
 کتاب بنیاد های اندیشه های سیاسی مدرن (۲ جلدی)
 کتاب صفر
 کتاب متافیزیک
 کتاب ساعت ساز نابینا