کتاب علم و دین

اثر تامس دیکسون از انتشارات ماهی - مترجم: محمد دهقانی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

علم و دین از رشته‌های نوپدید در حوزه‌ی دانش‌های بشری است. نویسنده‌ی کتاب، تامس دیکسون، حداکثر کوشش خود را به خرج داده است تا نشان دهد میان علم و دین حقیقتا تعارضی وجود ندارد. آنچه ظاهرا تعارض میان علم و دین پنداشته می‌شود، در واقع بازتاب تعارض تاریخی میان کلیسا، به‌ویژه کلیسای کاتولیک ، و علم است که عمدتا از قرون وسطا آغاز شده و متاسفانه در برخی عرصه‌ها تا به امروز هم ادامه یافته است.


خرید کتاب علم و دین
جستجوی کتاب علم و دین در گودریدز

معرفی کتاب علم و دین از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب علم و دین


 کتاب زیبایی شناسی
 کتاب نیمه پنهان تغییر
 کتاب مارکس انسان شناس
 کتاب کامپیوتر و مغز
 کتاب راز آئینه کیمیاگر
 کتاب درآمدی بر زیبایی شناسی خنیاهای ایرانی و سرودهای باستانی