کتاب سیاه (درخشش یک نا-رنگ)

اثر آلن بدیو از انتشارات مشکی - مترجم: فرید دبیرمقدم-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

سیاه شامل بیست‌ویک قطعۀ کوتاه در چهار بخش است. این قطعات نثری موجز و طنزی ظریف دارند و ترکیبی‌اند از خاطراتِ شخصی و تأملاتی فلسفی دربارۀ سیاه.
سیاه در میان کتاب‌های کم‌حجمی که از آلن بدیو در سال‌های اخیر منتشر شده منحصر‌به‌فرد است زیرا متن پیاده‌شدۀ مصاحبه، سمینار یا درسگفتار نیست و از ابتدا به‌قصد خوانده شدن نوشته شده است. این خصلتِ مکتوبِ متن امکانِ فرمی از نوشتن و فکر کردن را در اختیار بدیو گذاشته که در آثار او بی‌سابقه است: قطعه‌نویسی.


خرید کتاب سیاه (درخشش یک نا-رنگ)
جستجوی کتاب سیاه (درخشش یک نا-رنگ) در گودریدز

معرفی کتاب سیاه (درخشش یک نا-رنگ) از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سیاه (درخشش یک نا-رنگ)


 کتاب نوشتار و تفاوت
 کتاب منطق گفتگویی میخائیل باختین
 کتاب ادبیات چیست
 کتاب رساله گفتار در روش به راه بردن عقل
 کتاب قوانین نفوذ
 کتاب مراقبت و تنبیه