کتاب سنت روشنفکری در غرب

اثر ج برونوفسکی از انتشارات آگاه - مترجم: لیلا سازگار-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

«A cultura ocidental do século XX funda as suas raízes em ideias que, saídas do Renascimento, se desenvolveram nos séculos subsequentes. Jacob Bronowski e Bruce Mazlisch traçam-nos o percurso dessa evolução baseando-se em pensadores que a tornaram possível: de Leonardo da Vinci a Galileu, de Cromwell a Rousseau e de Adam Smith a Hegel.»
(Da contracapa.)

Li-o há muitos anos e recordo-me de que se lia com interêsse e sem enfastiar.


خرید کتاب سنت روشنفکری در غرب
جستجوی کتاب سنت روشنفکری در غرب در گودریدز

معرفی کتاب سنت روشنفکری در غرب از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب سنت روشنفکری در غرب


 کتاب کی میدونه که کیه؟
 کتاب تکنولوژی و مهندسی فکر
 کتاب کتاب کوچک آرامش
 کتاب دگرگونی بزرگ
 کتاب انتخاب مسئولانه
 کتاب جهان بشر