کتاب ساده دل

اثر ولتر از انتشارات جامی - مترجم: محمد قاضی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

در نبردی مشکوک داستان افرادی است که علیه ظلم طبقه بالای جامعه ایستاده‌‌اند و مبارزه می‌کنند. جیم از گذشته از زندگی‌‌اش خسته شده و به انجمن می‌پیوندد و در گوشه‌‌ای از کشور حقوق سیب چینان کم شده. جیم و مک به آنجا می‌روند تا اعتصاب را رهبری کنند. این رمان نه فقط یک داستان درباره بخشی از تاریخ امریکا است بلکه راهنمایی برای همه فعالان اجتماعی است. مخاطرات فعالیت اجتماعی چنان به تصویر آمده که با یک جزوه آموزشی برابری می‌کند. مخاطراتی همچون همراهی نکردن کسانی که برای حقوقشان می‌جنگیدند. از اینرو در نبردی مشکوک نام گرفته است.


خرید کتاب ساده دل
جستجوی کتاب ساده دل در گودریدز

معرفی کتاب ساده دل از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ساده دل


 کتاب کارکرد نقد
 کتاب زیباشناسی هگل
 کتاب امیل
 کتاب جهان بینی علمی
 کتاب در باب مشاهده و ادراک
 کتاب فیلسوفان صلح و جنگ