کتاب جهان و تاملات فیلسوف

اثر آرتور شوپنهاور از انتشارات مرکز - مترجم: رضا ولی یاری-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

پانزده مقاله که از آثار شوپنهاور برگزیده شده و در این مجموعه گرد آمده‌اند در دو بخش تنظیم شده‌اند. بخش اول طرحی اجمالی از کلیت نظام و بینش فلسفی شوپنهاور و دیدگاه‌های او در کتاب پرآوازه‌ی جهان همچون اراده و تصور و مسایلی چون عشق و رستگاری و جاودانگی و عبث بودن وجود به دست می‌دهد و در دفتر دوم نظرات فیلسوف درباره‌ی مضامینی چون نویسندگی و مطالعه و نبوغ و شیوه‌ی صحیح اندیشه‌ورزی آمده است.


خرید کتاب جهان و تاملات فیلسوف
جستجوی کتاب جهان و تاملات فیلسوف در گودریدز

معرفی کتاب جهان و تاملات فیلسوف از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب جهان و تاملات فیلسوف


 کتاب داستان پسامدرنیستی
 کتاب از حق به شهر تا شهرهای شورشی
 کتاب در باب حکمت زندگی
 کتاب فلسفه، معرفت و حقیقت
 کتاب تاریخ جنون
 کتاب انقلاب امید