کتاب جهان همچون اراده و تصور

اثر آرتور شوپنهاور از انتشارات مرکز - مترجم: رضا ولی یاری-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

آرتور شوپنهاور (1860-1788 م) فيلسوف شهير آلمانی، نسبتا برای ايرانيان شناخته شده است. كتاب حاضر يكی از شاهكارهای وی است كه در دو جلد نگاشته شده و اكنون در يک جلد به چاپ رسيده است.


خرید کتاب جهان همچون اراده و تصور
جستجوی کتاب جهان همچون اراده و تصور در گودریدز

معرفی کتاب جهان همچون اراده و تصور از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب جهان همچون اراده و تصور


 کتاب گفتگو با خدا (جلد اول)
 کتاب تاریخچه زمان از انفجار بزرگ تا سیاهچاله ها
 کتاب کتاب فیلسوفان مرده
 کتاب پوپولیسم چیست؟
 کتاب مکتب فرانکفورت و جامعه شناسی معرفت
 کتاب ناخودآگاه زیبا شناختی