کتاب تعالی اگو

اثر ژان پل سارتر از انتشارات ناهید - مترجم: عادل مشایخی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

First published in France in 1937, this important essay marked a turning point in Sartres philosophical development. Before writing it, he had been closely allied with phenomenologists such as Husserl and Heidegger. Here, however, Sartre attacked Husserls notion of a transcendental ego. The break with Husserl, in turn, facilitated Sartres transition from phenomenology to the existentialist doctrines of his masterwork, Being and Nothingness, which was completed a few years later while the author was a prisoner of war.


خرید کتاب تعالی اگو
جستجوی کتاب تعالی اگو در گودریدز

معرفی کتاب تعالی اگو از نگاه کاربران
در این مورد دشوار است، برای من بسیار فنی است. کلاهبرداری اصلی شما خود را از انجام کارهای خود تشخیص می دهد. تفاوت بین خواندن یک کتاب و نمایش خواندن کتاب خواندن.

مشاهده لینک اصلی
فعلی @ externalist @ موقعیت در فلسفه ذهن به ذکر Sartre زیادی نیست، اما این دیدگاه فیلسوفان قاره ای باعث می شود قرائت بهتر از همتایان تحلیلی Anglo-American خود.

مشاهده لینک اصلی
همانطور که به من لطمه میزند، این یکی بیش از سر من بود. من بیش از نیمی از آن را خراب کردم اما بالاخره تصمیمی گرفتم که به اندازه ای که کمی تلاش کردم ادامه نیافتم. امیدوارم، در چند سال من قادر به بازگشت به این و خواندن آن را مانند یک رمان هری پاتر.

مشاهده لینک اصلی
او در این مقاله چند یادداشت قابل توجهی ساخته است. کمی سخت به نظر می رسید، و برخی از کلمات که ویرایشگر می تواند توضیح داد اما او / او نمی شد ..

مشاهده لینک اصلی
من به طور جدی یادآور می شویم که این کتاب بین سال دوم و دوم سال تحصیلی کالج من مطرح می شود و به وحی می رسد که واژگانم تقریبا به همان اندازه که من فکر می کردم، نداشتم.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب تعالی اگو


 کتاب آیا خدایی هست ؟
 کتاب فلسفه فیزیک
 کتاب مفهوم آیرونی
 کتاب شهریار
 کتاب درآمد به متافیزیک
 کتاب تله شادمانی (مصور)