کتاب تاریخ زشتی

اثر اومبرتو اکو از انتشارات فرهنگستان هنر - مترجم: هما بینا-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

On ugliness,2007, Umberto Eco
عنوان: تاریخ زشتی؛ ویراستار: امبرتو اکو؛ مترجمان: هما بینا؛ کیانوش تقی زاده انصاری؛ مشخصات نشر: تهران، فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران، موسسه تالیف، 1393، در 340 ص، شابک: 9789642322091، موضوع: زشتی، زیبایی شناسی، زشتی در هنر، هنر و فلسفه


خرید کتاب تاریخ زشتی
جستجوی کتاب تاریخ زشتی در گودریدز

معرفی کتاب تاریخ زشتی از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تاریخ زشتی


 کتاب سنت روشنفکری در غرب
 کتاب نظریه ی بی کرانگی
 کتاب قلمرو تازه علوم شناختی
 کتاب یادداشت هایی درباره ی کافکا
 کتاب درست استدلال کردن
 کتاب چشم اندازهای آرمان شهر