کتاب تئاتر فلسفه

اثر میشل فوکو از انتشارات نشر نی - مترجم: نیکو سرخوش-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

گزیده‌ای از درس‌گفتارها، کوتاه‌نوشت‌ها، گفت‌وگوها و...‏


خرید کتاب تئاتر فلسفه
جستجوی کتاب تئاتر فلسفه در گودریدز

معرفی کتاب تئاتر فلسفه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تئاتر فلسفه


 کتاب روانکاوی و دین
 کتاب بیانیه ی مکتب رمانتیک
 کتاب فضیلت خودخواهی
 کتاب داشتن یا بودن
 کتاب بحران روانکاوی
 کتاب نیچه