کتاب تئاتر فلسفه

اثر میشل فوکو از انتشارات نشر نی - مترجم: نیکو سرخوش-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

گزیده‌ای از درس‌گفتارها، کوتاه‌نوشت‌ها، گفت‌وگوها و...‏


خرید کتاب تئاتر فلسفه
جستجوی کتاب تئاتر فلسفه در گودریدز

معرفی کتاب تئاتر فلسفه از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب تئاتر فلسفه


 کتاب ذن در هنر عکاسی خیابانی
 کتاب تودوروف در تهران
 کتاب شاعری
 کتاب جهان همچون اراده و تصور
 کتاب درآمد به متافیزیک
 کتاب مفهوم امر سیاسی