کتاب بوطیقای ساختارگرا

اثر تزوتان تودوروف از انتشارات آگه - مترجم: محمد نبوی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

نگارنده در کتاب بر آن است روایتی ساختارگرایانه از نظریه ادبی به دست دهد و طی آن چارچوب, اصول, مقوله‌ها و مفاهیم اصلی و چگونگی به کارگیری آن در بررسی متون ادبی را به گونه‌ای فشرده عرضه نماید .نویسنده این اثر تزوتان تودوروف از جمله افرادی است که در کانون بررسی‌های ساختارگرایانه ـ در فرانسه دهه 1960ـ کار نظریه‌پردازی خود را آغاز کرد .تعریف بوطیقا, تحلیل متن ادبی, بوطیقا و تاریخ ادبی و بوطیقا و زیبایی‌شناسی از مباحث این کتاب به شمار می‌رود .پایان کتاب شامل کتابنامه, واژه‌نامه فارسی به فرانسه, واژه‌نامه فرانسه به فارسی و نمایه است .


خرید کتاب بوطیقای ساختارگرا
جستجوی کتاب بوطیقای ساختارگرا در گودریدز

معرفی کتاب بوطیقای ساختارگرا از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب بوطیقای ساختارگرا


 کتاب تاریخ فلسفه غرب
 کتاب معبد سکوت
 کتاب نیچه (1)
 کتاب فرهنگ و جامعه
 کتاب منطق ارسطو
 کتاب کارکرد نقد