کتاب بفرمایید فلسفه (1)

اثر دیوید ادموندز از انتشارات کرگدن - مترجم: میثم محمدامینی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

نقطۀ آغاز این کتاب مجموعه‌ای از چند مصاحبه در قالب پادکَست صوتی بود. از میان این مصاحبه‌ها، که تعداد کل‌شان از صد بسیار فراتر می‌رفت، بیست و پنج مصاحبه را – البته با قدری دشواری – برای عرضه در این کتاب برگزیده‌ایم. در سه سال نخست تهیۀ پادکست‌ها، بیش از هفت‌میلیون مورد دانلود، نامه‌های تشکر از سراسر جهان و همین‌طور درخواست‌های فراوان برای دریافت متن پیاده‌شدۀ مصاحبه‌ها داشته‌ایم – به همین دلیل تصمیم به تدوین این کتاب گرفتیم.


خرید کتاب بفرمایید فلسفه (1)
جستجوی کتاب بفرمایید فلسفه (1) در گودریدز

معرفی کتاب بفرمایید فلسفه (1) از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بفرمایید فلسفه (1)


 کتاب تمدن و ملالت های آن
 کتاب آنچه با پول نمی توان خرید
 کتاب ذات فلسفه
 کتاب مسیح در شقایق
 کتاب حکومت انتخابی
 کتاب سیاست های مقابله با تغییرات آب و هوا