کتاب بعد التحریر کمونیسم

اثر بوریس گرویس از انتشارات لاهیتا - مترجم: اشکان صالحی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

جستاري برانگيزنده دربارهي نسبت ميان کمونيسم، فلسفه و زبان
فلاسفه از زمان افلاطون رؤياي تأسيس مملکتي عقلاني را در سر داشته اند که به وسيله ي قدرت زبان بر آن حکم رانده شود. بوريس گرويس در شرح راديکال و آشوبنده‌اش از فلسفه‌ي شوروي مي گويد: کمونيسم در اين رؤيا سهم دارد و بيش از همه تلاشي است براي تعويض پيوندهاي مالي با پيوندهاي زباني به منزله‌ي ملاطي که به جامعه وحدت مي بخشد. قدرت دگرگوني آفرين زبان، محمل برابري، کليد هر انقلاب کمونيستي جديد است.


خرید کتاب بعد التحریر کمونیسم
جستجوی کتاب بعد التحریر کمونیسم در گودریدز

معرفی کتاب بعد التحریر کمونیسم از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بعد التحریر کمونیسم


 کتاب وسایل بی هدف
 کتاب حکمت شادان
 کتاب دانشنامه استنفورد (1)
 کتاب پیامبر و باغ پیامبر
 کتاب عشق رمانتیک
 کتاب اخلاق در سیاست