کتاب بحران های جمهوریت

اثر هانا آرنت از انتشارات گام نو - مترجم: فلورا عسکری زاده-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

A collection of studies in which Arendt, from the standpoint of a political philosopher, views the crises of the 1960s and early 1970s as challenges to the american form of government. First published as a separate book in 1969, On Violence has become influential with its emphasis on the inverse relation between power and violence. Lying in Politics, a discussion of the Pentagon Papers, is the most noteworthy among the other essays here (which first appeared in periodicals like the New York Review of Books). Professor Arendt underlines the fact that the Vietnam policy makers had remarkably accurate intelligence reports at their disposal and made remarkably consistent disuse of them; she concludes that defactualization could be sustained only because no real goals were sought beyond an image of power.


خرید کتاب بحران های جمهوریت
جستجوی کتاب بحران های جمهوریت در گودریدز

معرفی کتاب بحران های جمهوریت از نگاه کاربران
هانا آرنت در «خشونت» از زمانه‌ی طغیانگری جوانان می‌گوید و قدرت را (که آن را نه مترادف خشونت، که در مقابل آن تعریف می‌کند) تحلیل می‌کند. نویسنده ریشه‌ها و آثار خشونت را بازبینی می‌کند و به تحلیل آرای تحسین‌کنندگان خشونت می‌پردازد

مشاهده لینک اصلی
بیشتر به جزوه و رساله‌ای کوچک شبیه است تا یک نظریه‌ و تحلیلِ صورت و پیکربندی‌شده‌ی مستوفی و منسجم. جستاری دربابِ مفهومِ خشونت نبود -لااقل از منظرِ تحلیل‌های زبانی و فلسفه‌ی تحلیلی-. بیشتر بررسیِ بخشی از تاریخِ سیاسیِ معاصر بود با لمحه‌ای از رویکردِ خشونت‌شناختی. جستاری در بررسیِ علل و زمینه‌ها و سرنوشتِ جنبش‌های دانشجویی هم. در مجموع راضی نبودم و یک ستاره را هم با اکراه به آن دادم.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب بحران های جمهوریت


 کتاب درآمد به متافیزیک
 کتاب زهیر
 کتاب نیچه
 کتاب فیل
 کتاب ماجراهای فلسفه
 کتاب سردی و شقاوت