کتاب ایکیگای

اثر فرانسس میرالس-هکتور گارسیا از انتشارات نشر ثالث - مترجم: گلی نژادی-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

کتاب ایکیگای (راز ژاپنی ها در داشتن عمر طولانی و زندگی شاد) اثری است از هکتور گارسیا و فرانچسک میرالس به ترجمه گلی نژادی و چاپ انتشارات ثالث. این کتاب به شما کمک می کند تا ایکیگای زندگی خودتان را کشف کنید، چیزی که به زندگی تان معنا می بخشد و شادی، شور و شوق را در وجودتان بنا می کند. “ایکیگای” یکی از رموز عمر طولانی و شاداب را در اختیارتان می گذارد و به روزهایتان معنا می بخشد.


خرید کتاب ایکیگای
جستجوی کتاب ایکیگای در گودریدز

معرفی کتاب ایکیگای از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ایکیگای


 کتاب نقد فلسفه ی حق هگل
 کتاب تفکر با کمک رنه دکارت
 کتاب حقیقت با کمک سقراط
 کتاب برابری با کمک سیمون دوبووار
 کتاب خوشبختی با کمک ارسطو
 کتاب گاتها