کتاب انرژی و عدالت

اثر ایوان ایلیچ از انتشارات فرهنگ نشر نو - مترجم: محمد علی موحد-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

ایلیچ جهان ما را در معرض مخاطره‌ای جدی می‌بیند. مخاطره‌ای که منشأ آن نه کمبود انرژی بلکه فراوانی مصرف آن است. مصرف بی‌بندوبار انرژی نه‌تنها محیط زیست را به پلشتی می‌کشاند، محیط معنوی زیست را نیز تباه می‌کند و نابرابری‌ها را دامن می‌زند.
جهان ما با اتکای غیرمنطقی بر مصرف بی‌محابای انرژی نابرابری آدمیزادگان را به‌ نحو غیرقابل تحملی افزوده و در میان فقیر و غنی فاصله افکنده است. این است مطلبی که ایلیچ در این رساله در صدد اثبات آن است و با قدرت منطق شگفت‌انگیزی آن را مطرح می‌کند.


خرید کتاب انرژی و عدالت
جستجوی کتاب انرژی و عدالت در گودریدز

معرفی کتاب انرژی و عدالت از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب انرژی و عدالت


 کتاب راستی چرا؟
 کتاب درجه صفر نوشتار
 کتاب زنده بیدار
 کتاب تاریخ فلسفه قرن هجدهم
 کتاب دیباچه ای بر فلسفه قرون وسطی
 کتاب لودویگ ویتگنشتاین: پژوهش های فلسفی