کتاب ادم اسمیت

اثر دیوید رافائل از انتشارات ماهی - مترجم: عبدالله کوثری-بهترین کتاب ها و نمایشنامه های فلسفی

ادم اسمیت از سوی بسیاری از نحله‌های فکری و سیاسی و در میان اقتصاددانان و فیلسوفان و جامعه‌شناسان به‌یکسان مورد احترام است و هر یک از ظن خود آرای او را می‌ستایند. کتاب درخشان او، تحقیق در ماهیت و علل ثروت ملل، از مهم‌ترین منابع در دفاع از تجارت و اقتصاد آزاد است. دیوید رافائل با ارائه‌ی نظام فکری ادم اسمیت، خاصه آرای او در فلسفه‌ی اخلاق و شرح کتاب نظریه‌ی احساسات اخلاقی و همچنین آثار او در علم و فلسفه، نشان می‌دهد که کتاب ثروت ملل باید در متن نظام فکری ادم اسمیت قرائت شود تا خواننده به درک عمیق‌تر آن نائل آید.
این کتاب از مجموعه کتاب‌های Past Masters انتشارات دانشگاه آکسفرد است. هر کتاب این مجموعه به شرح و معرفی افکار و عقاید و آثار اندیشمندی بزرگ از اعصار گذشته اختصاص دارد.


خرید کتاب ادم اسمیت
جستجوی کتاب ادم اسمیت در گودریدز

معرفی کتاب ادم اسمیت از نگاه کاربران


مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب ادم اسمیت


 کتاب در مدح عشق
 کتاب تاریخ فلسفه (جلد اول)
 کتاب داشتن یا بودن
 کتاب کی بود کی بود ؟
 کتاب درآمدی کوتاه به ذهن
 کتاب یک پارچگی دانش